• เมนูลัด
  • QR Code
สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
  • ใช้ปุ่ม Enter ส่งข้อความ
  • ใช้ปุ่ม Ctrl+Enter ส่งข้อความ